Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

Projekty: věda a výzkum

 
 

Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity (SOPOR)

Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR (TA ČR)

Evidenční číslo: TH01031187

Program: EPSILON

Podprogram: 3 - Životní prostředí

Zahájení projektu: leden 2015

Ukončení projektu: červen 2018

Více informací o programech TA ČR naleznete zde.

V těchto letech proběhl vývoj jímače gravitační půdní vody (dále jen JGV). Jímač byl vyvíjen pro instalaci pasivních vzorkovačů (PV) typu mikroSPMD a  mikroPOCIS. JGV byl vyvíjen s ohledem na:

·         Dostatečnou výtěžnost gravitační půdní vody
·         Odpovídající vnitřní rozměry rezervoáru ve tvaru jímky pro umístění pasivních vzorkovačů mikroSPMD a mikroPOCIS
·         Zajištění obtékání vody podél vzorkovačů, tak aby po naplnění rezervoáru byla „nejstarší“ voda drénována mimo jímku JGV
·         Materiál  který neovlivní výslednou chemickou  analýzu sledovaných parametrů

JGV se skládá ze dvou částí: sběrné nádoby v podobě velkého „trychtýře“ a rezervoáru v podobě trubice, která zároveň slouží jako jímka pro instalaci PV. Všechny části JGV jsou vyrobeny z polypropylenu (PP). Vyvinutý prototyp byl úspěšně otestován na pokusné ploše v Černošicích, se dvěma různými druhy půd (písčitohlinitá a hlinitopísčitá-kompostová). K zavlažování testovací plochy byla použita umělá závlaha pomocí zahradního postřikovače. Testování proběhlo ve dvou režimech, kterými byly kontinuální postřik a intervalový postřik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovení standardu údržby vymezených druhů letištních ploch a vytvoření regulačního rámce pro prevenci a minimalizaci následků leteckých nehod při vyjetí z dráhy

Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR (TA ČR)

Evidenční číslo: TB0500MD001

Program: BETA

Zahájení projektu: leden 2016

Ukončení projektu: listopad 2016

Více informací o programech TA ČR naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

  

Optimalizace využívání zemědělské půdy z pohledu podpory infiltrace a retence vody s dopady na predikci sucha a povodní v podmínkách České republiky.

Poskytovatel dotace: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Evidenční číslo: QJ1520026

Program: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ (2012-2018)

Cílem projektu je poskytnutí zemědělské a hydrologické praxi údaje o hydrologických charakteristikách a vlastnostech půd ČR k využití pro předpovědi možnosti vzniku povodní, předpovědi výskytu a dopadu zemědělského sucha a plošné vymezení pravděpodobných maximálních rozlivů vod za katastrofálních povodňových stavů.

Hlavní obor: GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy

Vedlejší obor: DF - Pedologie

Zahájení projektu: 1.4. 2015

Ukončení projektu: 31.12. 2018

Více informací o tomto programu naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně využívaných pozemcích.

Poskytovatel dotace: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Evidenční číslo: QJ1520028

Program: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ (2012-2018)

Projekt je zaměřen na vyvinutí nástrojů k optimalizaci managementu zpracování půd vedoucího k zvyšování kvality půdy a výnosů v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných plochách.

Hlavní obor: GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy

Vedlejší obor: DF - Pedologie

Zahájení projektu: 1.4. 2015

Ukončení projektu: 31.12. 2018

Více informací o tomto programu naleznete zde.

 

 

 

dodavatelé

naši klienti