Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

Reference

Vážíme si všech našich zákazníků a budeme rádi, pokud se na nás budou s důvěrou obracet i v budoucnosti. Děláme vše pro to, abychom Vám maximálně usnadnili orientaci v aktuálních novinkách a trendech v oblasti vzorkovacích a měřících přístrojů pro životního prostředí.
 
Níže naleznete zkrácený seznam firem a institucí se kterými jsme navázali dlouhodobé obchodní partnerství.
 
 

Česká republika

 

Slovenská republika

AECOM CZ s.r.o.
ALS Czech Republic
ARCADIS Geotechnika, a.s.
Auro-Science Consulting Ltd.
A.S.A., spol. s r.o.
AOPaK ČR
AQ-test Ostrava
AQUATEST, a.s.
AZ Geo Ostrava
Botanický ústav AV ČR
Centrum dopravního výzkumu Brno
Civilní obrana ČR
CZ Bijo
CZECH GLOBE
Česká asociace Hydrogeologů - ČAH
Česká geologická služba
ČZU v Praze
Český hydrometeorologický ústav
ČVUT Praha
Dekonta Kladno
Diamo s.p.-Stráž pod Ralskem
Ekomonitor Chrudim
ENVINET a.s.
Envirex s.r.o.
EPS s.r.o.
G-Consult s.r.o.
Geologický ústav AV ČR
GEOMIN družstvo
GEOoffice, s.r.o.
GEOSAN s.r.o.
Geotest Brno
GeoVision s.r.o.
GET s.r.o.
G-servis Praha s.r.o.
Hydroprojekt a.s.
Jihočeská univerzita Č. Budějovice
Masarykova univerzita Brno
Mendelova univerzita v Brně
Ministerstvo obrany ČR
Monitoring s.r.o.
MZLU Brno
OHGS s.r.o.
OKD, DPB Paskov
Palivový kombinát, Ústí n. L.
Patzelt Zdeněk, RNDr. ProGEO
Purum s.r.o.
Povodí s.p. (Labe, Vltavy, Moravy, Odry, Ohře)
Správa všech povodí ČR
Správa KRNAP
Správa NP a CHKO Šumava
Střední škola zemědělská a vyšší odborná škola Chrudim
Technická univerzita Liberec
ÚKZÚZ Brno
Unigeo a.s.
Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Karlova Praha
Univerzita Palackého Olomouc
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
VODNÍ ZDROJE
Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.
Vodní zdroje Chrudim s.r.o.
VÚMOP Zbraslav
VÚKOZ Průhonice
VÚRV Ruzyně
VÚV T. G. Masaryka
Výzkumné centrum SELTON s.ro.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
 
AGG s.r.o.
AQUATEST, a.s., Slovakia
Arborétum Mlyňany SAV
ARCADIS Geotechnika, SR
Botanický ústav SAV
Bratislavsko-Trnavská Arcidiecéza
CAD-ECO, a.s.
CWG Bratislava
DAMAT Nitra
Daphne Bratislava
FEE B. Štiavnica
Geografický ústav SAV
GEO Slovakia, s.r.o.
Geopol Prešov, s.r.o.
HES-Comgeo s.r.o.
Hydrant s.r.o.
HYDROCOMP Bratislava
HYDROGEP Banská Bystrica
INGEO Žilina
McroStep-MIS s.r.o.
Národné lesnícke centrum
Novotný Miroslav RNDr. s.r.o.
Přešovská univerzita v Prešove
SHMÚ Bratislava
Slovenská akademia vied
SPU v Nitre
Slovenská spoločnosť pre orbu, Nitra
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p.
Slovnaft a.s.
STAVYPO, Košice
STU Bratislava
Štátny geologicky ústav D. Štúra
Štátná ochrana prírody SR
Technická univerzita Košice
Technická univerzita Zvolen
Technopolis Nitra s.r.o.
UMB Bánská Bystrica
Univerzita Komenského Bratislava
Ústav hydrologie SAV
VENIKA Bratislava
Vodohospodářská výstavba Bratislava
VÚPOP Bratislava
VÚTPHP Bánská Bystrica
Výskumný ústav rastlinej výroby Piešťany
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žilinská univerzita v Žiline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pokud chcete nahlédnout do rozšířeného seznamu referencí, podívejte se prosím sem.


 

Námi nabízené výrobky jsou převážně určeny pro vzorkování půdy, vody, sedimentů a pevných, tekutých i pastovitých odpadů. Dále nabízíme měřicí přístroje pro hydrologii, pedologii,  hydropedologii, hydrogeologii, meteorologii a  výzkum rostlin včetně dálkového přenosu dat.
 
Tyto přístroje,  jsou určeny převážně pro použití přímo v terénu.
Po vzájemné konzultaci Vám navrhneme i měřicí systémy, složené z komponentů různých výrobců, s garancí funkčnosti celého systému.

dodavatelé

naši klienti