Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

Online měření výšky hladin povrchových vod

Hydrologická telemetrická stanice v Praze, řeka Vltava, profil Karlův most - Bradáč
 
  • Měření zajišťuje telemetrická stanice Waterlogger12 a inteligentní senzor Levelogger
  • Vysoká přesnost měření a stabilita senzoru po celou dobu jeho životnosti
  • Data jsou snadno dostupná díky naší internetové aplikaci EnviroDATA
  • Snadná tvorba grafů a porovnání časových řad
  • Export naměřených dat pro další zpracování
  • Možnost alarmových hlášení
  • Data jsou stále k dispozici na internetu kdekoliv na Zemi

Představujeme Vám referenční projekt měření hladiny řeky Vltavy u Karlova mostu v Praze. Měření probíhá prostřednictvím inteligentního automatického hladinoměrného senzoru Solinst Levelogger a telemetrické stanice WATERLOGGER 12. Stanice je instalována na místě prvního oblouku Juditina mostu, kde se původně nacházel reliéf mužské tváře zvaný Bradáč. Podle legendy patří tvář na reliéfu prvnímu staviteli Juditina mostu. Ten byl postaven ve 12. století. Bradáč sloužil po staletí obyvatelům Prahy jako vodoměrná značka.

 

 

Pokud vystoupala hladina vody ve Vltavě až k jeho bradě,  znamenalo to ohrožení Starého Města, a proto bylo evakuováno Staroměstské náměstí.

Stanice měří kromě hladiny také teplotu vody a atmosférický tlak. Některé typy Leveloggerů umožňují i kontinuální měření elektrické vodivosti vody. Naměřený atmosférický tlak slouží k nepřímé barometrické kompenzaci měření výšky hladiny hydrostatickým senzorem. Telemetrická stanice WATERLOGGER 12  přenáší naměřená data do internetové aplikace EnviroDATA, kde jsou kontrolována a zpracována. Data ze stanice u Karlova mostu lze volně prohlížet na následujícím odkazu po kliknutí na tlačítko "Demo". http://envirodata.cz/app/

Internetová aplikace EnviroDATA poskytuje nepřetržitý přístup k datům z jakéhokoliv PC s připojením na internet. Data jsou přehledně uspořádána do tabulek s možností vykreslení grafů. Data lze snadno exportovat do datových souborů, jako jsou například excelové tabulky a csv soubory. U jednotlivých měřených veličin lze nastavit limitní hodnoty. V případě jejich překročení dojde k zaslání varovné zprávy.

Data z této stanice jsou telemetricky přenášena i do databáze ČHMÚ.

 

 

 
 
 

dodavatelé

naši klienti