Ekotechnika
Přístroje pro monitoring životního prostředí, zemědělství, geologii,
hydrologii, pedologii, meteorologii a fyziologii rostlin.

Přihlášení:

Zapomněli jste heslo ?

Výrobky

Analýza půdního vzduchu

seřadit výrobky podle:
V kategorii je 6 výrobků .

Ecoprobe 5

  • Slouží k monitorování kontaminace půdního prostředí uhlovodíky a ostatními organickými látkami
  • Ideální kombinace nejmodernější PID a IR technologie nahrazuje několik samostatných analytických přístrojů malým kompaktním přístrojem
  • Mapování kontaminace přímo na dané lokalitě při současném měření široké skupiny organických látek a selektivním měření metanu, celkových uhlovodíkových látek, oxidu uhličitého (CO2), kyslíku, sacího podtlaku a teploty půdy
  • Plně integrovaný automatický systém ukládání dat pomocí satelitního navigačního systému GPS.
  • Rozměry: 105 x 260 x 170 mm (včetně rukojeti), hmotnost: 3 kg, zdroj proudu: vnitřní akumulátor, kapacita paměti: ca 100 000 měřených hodnot.
nezávazná poptávka
ProspektPrezentace AJ katalogové č.: RS 99002s

ACE - automatický systém pro měření výměny CO2 v půdě

  • Automaticky uvolňuje místo měření mezi jednotlivými cykly, čímž je zaručena vysoká přesnost měření
  • Velmi citlivý infračervený analyzátor plynů je umístěn přímo v měřící komoře
  • Kompaktní, samostatná jednotka pro bezobslužné měření s možností síťování až 30 jednotek pod jedno řídící centrum
  • K dispozici jsou dva módy měření, otevřený s přesnějšími výsledky a uzavřený, který je více ovlivněn metodou měření, ale s velmi rychlým výsledkem.
  • Možnost rozšíření o 6 termistorů nebo temočlánků , 4 běžně dostupná vlhkostní čidla, PAR senzor nebo referenční válec pro stanovení nulové hodnoty CO2. Pro měření s vegetačním krytem lze dodat transparentní komoru.
nezávazná poptávka
ProspektManuál katalogové č.: AC ACE

Přenosný systém pro měření půdní respirace

  • Lehký a kompaktní s výdrží baterií až 16 hod, pro nezávislou práci v terénu, při samostatných nebo prostorových studiích.
  • K dispozici dvě varianty SRS-SD1000 a SRS-SD2000 s ovládací konzolí a měřící komorou včetně integrovaného, infračerveného, plynového analyzátoru
  • Oba systémy umožňují pracovat v takzvaném otevřeném režimu, který neovlivňuje koncentrace měřeného média a tím zajišťuje velmi přesné výsledky
  • Miniaturizovaný IRGA analyzátor s rozsahem 0-2000 (volitelně až 3000) ppm CO2 a přesností 1 ppm, s kompenzací na atmosférický tlak a teplotu s možností sledování vlhkosti v rozsahu 0-75mbar s přesností 0,1mbar.
  • Možnost použití transparentní komory pro měření fotosyntézy vegetačního krytu, možnost připojení PAR senzoru, grafický display.
nezávazná poptávka
Prospekt Aj katalogové č.: AC SRSD

Lanceta pro odběr půdních plynů BGLD-300

  • Odběr půdních plynů v nesaturované a částečně saturované zóně
  • Odběr probíhá přes hydrofobický porézní teflon
  • Kontaminanty, voda i půda zůstávají mimo odběrové zařízení
  • Celková délka 300 mm, Ø8 mm, porézní vzorkovací část 270 mm
nezávazná poptávka
katalogové č.: US BGLD-300

Sada pro měření obsahu kyslíku v půdě

  • Pro měření množství kyslíku v půdním vzduchu
  • Rozsah měření 0 - 25 %, délka sondy 80 cm
  • Malý „mrtvý“ objem sondy, přesné měření trvá jen několik minut
nezávazná poptávka
Prospekt Aj katalogové č.: E 14.35
12 další strana