Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

6. - 7. 9. - Polní geotechnické metody 2018

Vážení přátelé, 

zveme Vás na 34. mezinárodní konferenci POLNÍ GEOTECHNICKÉ METODY 2018, která je pořádána Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým svazem stavebních inženýrů, Slovenským svaze stavebních inženýrů, Geotechnická společnost ČSSI a AZ Consult, spol. s r.o.

Termín konference: 6. - 7. září 2018

Místo konání: Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, fakulta umění a designu Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem

Okruhy pracovních témat :

• Sana ční a rekultiva ční činnost na zbytkových jámách povrchových dol ů.
• Monitoring dopravních staveb. • Monitoring a realizace sanací skalních masív ů.
• Vliv objemových zm ěn zemin na stavby.

Více informací včetně přihlášky na webu pořadatele - AZ Consult, spol. s r.o.

dodavatelé

naši klienti