Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

4. - 6. 9. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018

Vážení přátelé, 

Dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční mezinárodní konferenci pořádanou Ústavem ekologie lesa SAV a ČZU v Praze, jejímž cílem je prezentace nejnovějších výsledků teoretického a aplikovaného výzkumu v oblasti stresové fyziologie rostlin, včetně aplikace získaných výsledků ve šlechtění, pěstování a ochrany rostlin.

Nosným tématem konference bude problematika vliv globálních změn klimatu na zemědělskou a lesnickou produkci. Konference je určena vědeckým a odborným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, semenářům, šlechtitelům a zemědělským, lesnickým poradcům i široké zemědělské a lesnické veřejnosti.

Z příspěvků bude vydán recenzovaný sborník s úplnou strukturou vědeckého článku. Příspěvky jsou abstrahovány v databázi CAB abstracts.

Organizační výbor: RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD. doc. Ing. František Hnilička, Ph.D. Ing. Helena Hniličková, Ph.D. Ing. Margita Kuklová, CSc. Ing. Ján Kukla, CSc. 

Ekotechnika spol. s r.o. je dlouhodobým partnerem celé konference a jsme rádi, že tomu může být tak i v tomto roce.

1. Cirkulář najdete zde a více informací na webu - https://katedry.czu.cz/kbfr/stresy

dodavatelé

naši klienti