Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

21. 3. 2018 - Vyhodnocení stavu povrchových vod za tříletí 2013-2015

Vážení přátelé, 

zveme Vás na seminář Vyhodnocení stavu povrchových vod za tříletí 2013-2015 pořádaný ČVTVHS. Seminář se bude konat v sidle ČVTVHS 21.3. 2018 – v sále 217, s odbornou garancí Ing. Petra Tušila, Ph.D., MBA (vedoucí ostravské pobočky VÚV T.G.M. a člen výboru ČVTVHS) ve spolupráci nebo se záštitou VÚV TGM,v.v.i., s.p. Povodí, ČHMÚ, BC AV ČR České Budějovice, MŽP a MZe.

Jste srdečně zváni.

Více informací brzy na http://www.cvtvhs.cz/

dodavatelé

naši klienti