Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

17. – 20. 9. 2018 - Odběry vzorků

Vážení přátelé, 

VŠB - TU Ostrava ve spolupráci s 2 THETA - Analytical standards and equipment Vás srdečně zvou na 16. ročník kurzu Odběry vzorků. Kurz Vás seznámí s teorií a zásadami správného vzorkování a poskytne Vám ucelený přehled metod odběrů různých druhů vzorků v terénu, výrobním provoze i v laboratořích, včetně platných vyhlášek a norem.

Součástí kurzu je praktický nácvik vzorkování. Účastník, který absolvuje celý kurz, obdrží osvědčení od Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Termín kurzu: 17. – 20. 9. 2018

Místo konání: Lednice 

Více informací na webu pořadatele - http://www.2theta.cz/ podrobný program zde.

dodavatelé

naši klienti